CARHOME hoş geldiňiz

Biziň hilimiz

Hünär topary

Toparymyzda 4 gözlegçi, 15 uly inersener, 41 gözlegçi bar, köp gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyk etdi.

Ösen enjamlar

Atylylygy bejermek peç we söndüriji çyzyklar, gaplaýyş maşynlary, boş kesiş maşynlary ýaly awtomatiki CNC enjamlaryny ulanmak;we robot-assitant önümçiligi, we E-örtük boýag çyzyklary we ş.m.

Ylmy önümçilik

Leafaprak pru springini, berklik synag maşyny, ark beýikligi sortlaýyş enjamy we ýadawlygy barlamak enjamy tarapyndan synagdan geçen 16 ýyldan gowrak tejribe;Iň ýokary 3 polat degirmeninden çig mal, ähli önümler çeşmeden ahyryna çenli hilini üpjün etmek üçin ýokary hilli tekiz çyzgyda öndürilýär.

Gaty gözegçilik

Metallografiki mikroskop, spektrofotometr, uglerod peç, uglerod we kükürt kombinirlenen analizator we gatylyk synagçysy tarapyndan barlanan amallar;IATF16949 şahadatnamasynyň ýerine ýetirilişinden geçdi, hilini üpjün etmek üçin her bir prosesi halkara standartyna laýyklykda ýerine ýetiriň.

hilimiz (1)
hilimiz (2)
günäkär-3