Leafaprak çeşmelerini nädip ölçemeli

Leafaprak çeşmelerini ölçemezden ozal surata düşüň we faýllary saklaň, önümiň reňkini we material spesifikasiýasyny (ini we galyňlygy) ýazyň we ölçegli maglumatlary ölçäň.

1 single leafapragy ölçäň

1 gysgyçlary we gysgyçlary ölçemek

Aşakda görkezilişi ýaly.Düwürtikli kaliper bilen ölçäň.Berkidijiniň ýerleşýän ýapragy pru .ina sahypasynyň seriýa belgisini, gysgyçlaryň ýerleşiş ölçegi (L), gysgyç mukdary, material galyňlygy (h) we her gysgyçyň ini (b), gysgyç bolt aralygy (H), gysgyç bolt ölçegi ýazga alyň. we ş.m.

parametr (3s)

2 end Ahyrky kesiş we burç kesişini ölçemek

Aşakda görkezilişi ýaly.B we l ululyklaryny kaliper bilen ölçäň.Degişli ölçegli maglumatlary (b) we (l) ýazga alyň.

parametr (4s)

3 end Ahyrky egilmäni we gysylmagyny ölçemek

Aşakda görkezilişi ýaly.Düwürtik kaliper we lenta bilen ölçäň.Ölçegli maglumatlary ýazga alyň (H, L1 ýa-da L, l we h.)

parametr (5s)

4 mill freze gyrasyny we tekiz göni segmenti ölçemek

Aşakda görkezilişi ýaly.Degişli maglumatlary barlamak we ýazga almak üçin ýerli kaliper we lenta çäresini ulanyň.

parametr (6s)

2 roll Aýlanan gözleri ölçäň

Aşakda görkezilişi ýaly.Düwürtikli kaliper we lenta bilen ölçäň.Degişli ölçegleri ýazga alyň (?).Gözüň içki diametrini ölçäniňizde, gözüňizde şah deşikleri we elliptik deşikler bolup biljekdigine üns beriň.3-5 gezek ölçelip, iň pes diametrleriň ortaça bahasy agdyklyk eder.

parametr (1)

3 a aapragyň örtülen gözlerini ölçäň

Aşakda görkezilişi ýaly.(?) Barlamak we degişli maglumatlary ýazmak üçin şnur, lenta ölçegi we yzygiderli kaliper ulanyň.

parametr (2)