CARHOME hoş geldiňiz

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Esasy kategoriýalaryňyz näme?

Demirgazyk Amerika bazary: KENWORTH, TRA, FORD, FREIGHTLINER, PETERBILT, HALKARA, MAK;
Aziýa bazary: HYUNDAI, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA, UD, MAZDA, DAEWOO, HINO;
Marketewropa bazary: DAF, MAN, BENZ, VOLVO, SCANIA RENAULT, IVECO.

Ulanylýan çig malyň ululygy näçe?

Esasy material: SUP7, SUP9, SUP9A, 60Si2Mn, 51CrV4;
Galyňlygy: 6 mm-den 56mm-a çenli;
Giňligi: 44,5 mm-den 150 mm-e çenli.

Müşderiniň öz LOGO we belligini ýaprak çeşmesinde çap edip bolarmy?

Hawa, elýeterli, müşderiniň LOGO we belligi ýaprak çeşmelerinde çap edilip bilner.

Customöriteleşdirilen talaplar üçin müşderiler näme üpjün etmeli?

Çyzgy ýa-da nusgalar zerur, eger nusgalar iberilse, nusga ýükleri üçin jogapkärçilik çekeris.

Bir bazarda näçe müşderiňiz bar?

Uly bazaryň dürli sebitde 1 ýa-da 2 müşderisi bar bolsa, biz onuň bazarynda goldaw berjek birini saýlardyk.

Leafaprak bahary üçin boýagyňyz näme?

Boýagymyz elektroforetiki spreý boýagdyr.