CARHOME hoş geldiňiz

Wideo

Springaprak bahary wideo

Leafaprak baharynyň awtomatiki enjamy kamerany we merkezi deşik edýär

Awtomatiki goşa gulak rulony

Täze maşyn bilen ýaprak bahar merkeziniň deşigini ediň

Dürli görnüşli tirkeg we ýük awtoulaglary üçin doly awtomatiki parabolik ýaprakly bahar enjamlary

Leafaprak bahary üçin merkezi deşikden doly awtomatiki işlemek

Parabolik ýaprak baharyny öndürmekde ýöriteleşdirilen awtomatiki enjamlar

Leafapragyň baharynyň ahyrky görnüşini gaýtadan işlemek, berkidiji çukur, bulgur, burç kesmek, gyralary kesmek, egmek

Robot gol el bilen işlemegiň ýerini alýar

Leafapragyň baharynyň berkligi synagy