Polat plastinka çeşmelerinde SUP7, SUP9, 50CrVA ýa-da 51CrV4 üçin haýsy material has gowudyr?

Polat plastinka çeşmeleri üçin SUP7, SUP9, 50CrVA we 51CrV4 arasynda iň oňat materialy saýlamak zerur mehaniki häsiýetlere, iş şertlerine we çykdajylara baglylykda dürli faktorlara baglydyr.Ine, bu materiallary deňeşdirmek:

1.SUP7we SUP9:

Bularyň ikisi hem köplenç bahar üçin ulanylýan uglerod çelikleridir.SUP7we SUP9 oňat çeýeligi, güýçliligi we berkligi hödürleýär, olary umumy maksatly bahar programmalary üçin amatly edýär. Olar tygşytly görnüşler we öndürmek üçin aňsat.

Şeýle-de bolsa, garyndy polatlar bilen deňeşdirilende has ýadawlyga garşylygy bolup biler50CrVAýa-da 51CrV4.

2.50CrVA:

50CrVA, hrom we vanadiý goşundylaryny öz içine alýan erginli polatdyr. SUP7 we SUP9.50CrVA ýaly uglerod polatlary bilen deňeşdirilende has ýokary güýç, gatylyk we ýadawlyga garşylyk görkezýär, tigirli ýüklemek şertlerinde has ýokary öndürijiligi we çydamlylygy talap edýän programmalar üçin amatly.

Iň ýokary mehaniki häsiýetleri möhüm bolan agyr ýa-da ýokary stresli programmalar üçin has ileri tutulyp bilner.

3.51CrV4:

51CrV4 hrom we vanadiý düzümi bolan başga bir erginli bahar polatdyr. 50CrVA meňzeş häsiýetleri hödürleýär, ýöne birneme ýokary güýç we berklige eýe bolup biler.51CrV4 ajaýyp ýadawlyga çydamlylygy we çydamlylygy zerur bolan awtoulag asma ulgamlary ýaly programmalarda talap edilýär.

Şol wagt51CrV4ýokary öndürijilik hödürläp biler, SUP7 we SUP9 ýaly uglerod çelikleri bilen deňeşdirilende has gymmat çykdajy edip biler.

Gysgaça aýtsak, çykdajy möhüm faktor bolsa we programma aşa öndürijiligi talap etmeýän bolsa, SUP7 ýa-da SUP9 amatly saýlaw bolup biler.Şeýle-de bolsa, has ýokary güýç, ýadawlyga çydamlylygy we çydamlylygy talap edýän programmalar üçin 50CrVA ýa-da garyndy polatlar51CrV4has gowusy bolup biler.Netijede, saýlama programmanyň aýratyn talaplaryny we çäklendirmelerini üns bilen gözden geçirmeli.


Iş wagty: Maý-06-2024