SUP9 poladyň gatylygy näme?

 SUP9polat görnüşidirBahardürli senagat önümlerinde köplenç ulanylýan polat.SUP9 poladyň gatylygy, geçýän ýylylyk bejergisi ýaly faktorlara baglylykda üýtgäp biler.Şeýle-de bolsa, umuman aýdylanda, gatylygySUP9polat adatça 28-35 HRC aralygynda bolýar (Rockwell Hardness Scale C).

Gatylyk gymmatlyklaryna poladyň düzümi, ýylylygy bejermek prosesi (söndürmek we gyzdyrmak ýaly faktorlar) we materialda ulanylýan islendik ýerüsti bejergiler ýaly faktorlaryň täsir edip biljekdigini bellemelidiris.Şonuň üçin gaty berklik talaplary üçin belli bir material maglumat tablisalaryna ýüz tutmak ýa-da belli bir dereje we gaýtadan işlemek bilen tanyş metallurgiýa hünärmeni bilen maslahatlaşmak iň gowusydyr.SUP9polat.


Iş wagty: Maý-06-2024